MACHINE YOUR FUTURE

FIRMA

SPÓŁKA POSIADA PONAD 80-LETNIĄ TRADYCJĘ W PRODUKCJI I ROZWOJU OBRABIAREK

KOVOSVIT MAS posiada ponad 80-letnią tradycję w produkcji i rozwoju obrabiarek. Jest zdobywcą wielu wyróżnień za wkład techniczny w rozwój obrabiarek w Republice Czeskiej.

Historia KOVOSVIT MAS

Początki powstania spółki KOVOSVIT MAS sięgają do czerwca 1939 roku, kiedy rozpoczęto budowę Zakładów Baťi w Sezimovym Ústí. Po pół roku, w grudniu 1939 roku, zainaugurowano produkcję pierwszych obrabiarek. Mniej więcej w tym samym czasie powstało logo - znak MAS, oznaczający wówczas Moravské a Slovenské strojírny (Morawskie i Słowackie Zakłady Maszynowe - podobny zakład wybudowano w tym samym czasie na Słowacji). Od 1940 roku spółka posiada własną odlewnię, która jest czynna do dzisiejszych czasów. W następnym okresie przesunięto ze Zlina do Sezimova Ústí produkcję tokarek rewolwerowych i kłowych oraz wiertarki promieniowej. Począwszy od 1945 roku rozwija się produkcja wiertarek promieniowych według własnej koncepcji. Dodatkowo w latach 1941 – 1942 wprowadzono produkcję rowerów.

W 1949 roku zostało założone przedsiębiorstwo narodowe Kovosvit Sezimovo Ústí. W tym okresie pracowało tu już 1700 osób. W latach 50. zakład produkował przede wszystkim wiertarki poziome oraz ciężkie strugarki. Dalej zainaugurowano produkcję tokarek automatycznych. Wraz z rozwojem elektroniki w latach 60. podjęto się opracowania własnej koncepcji maszyn sterowanych numerycznie, nazywanych maszynami NC. W latach 80. Kovosvit osiąga także sukcesy na arenie międzynarodowej. Wiele maszyn zdobyło Złoty Medal na Targach Międzynarodowych w Brnie i Lipsku. Przełomowym produktem w tamtym okresie stało się uniwersalne centrum tokarsko-frezarskie MCSY 50 i MCSY 80. W ten sposób Kovosvit dzięki wybranej przez siebie koncepcji maszyny wyprzedził swoje czasy.

W następnych latach doskonalono maszyny sterowane numerycznie.

Współczesność KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS w ostatnich czterech latach znacząco wzmocnił swoją pozycję na światowym rynku maszynowym i aktualnie jest liderem w zakresie produkcji wielofunkcyjnych obrabiarek w Republice Czeskiej.

Pierwsza połowa lat 90. upływa pod znakiem restrukturyzacji przedsiębiorstwa, poszukiwań nowych rynków zbytu i zasadniczych zmian w asortymencie produkcji. Spółka skoncentrowała się na rozwoju i produkcji maszyn CNC, których systemy sterujące umożliwiają w pełni zautomatyzowaną pracę. Wraz z nadejściem 21. wieku firma w coraz większym stopniu reaguje na potrzeby rynku i klientów poprzez podnoszenie wydajności pracy i obniżanie kosztów produkcji. Rozpoczyna się produkcja maszyn wieloosiowych, umożliwiających kompleksowe obrabianie oraz maszyn produkowanych na podstawie specyficznych wymogów klienta.

Globalny kryzys ekonomiczny nie ominął także spółki KOVOSVIT MAS Przełomowym rokiem z punktu widzenia wzrostu był rok 2011, kiedy spółka podniosła się z kryzysu, wyniki gospodarcze KOVOSVIT MAS z ujemnych zmieniły się w dodatnie i odnotowano 35%-owy wzrost obrotów w porównaniu do 2010 roku. Pierwotny plan utargu wynosił 1,1 mld. koron, rzeczywistość 1,25 mld. koron. KOVOSVIT MAS osiągnął w 2011 roku zysk na poziomie 64,2 mln koron. Wyniki gospodarcze KOVOSVITU MAS w 2012 roku oznaczały 21%-owy wzrost w stosunku do 2011 roku. Pierwotny plan utargu 1,46 mld. koron został przekroczony i osiągnął 1,52 mld. koron. W 2013 roku przychody nadal rosły i wynosiły ponad 1,75 mld. koron. W 2014 roku utarg wzrósł o blisko 21 procent do 2, 2 mld. koron.

Od 2011 roku spółka zaczęła potężnie inwestować w produkcję, technologie innowacyjne, remonty hal produkcyjnych, a także lokali administracyjnych. Od tego roku inwestycje pochłaniają średnio blisko 220 milionów koron rocznie.

Produkcja w 60% skupia się na maszynach wielofunkcyjnych i pięcioosiowych (hi-tech), 40% stanowią standardowe obrabiarki CNC i tokarki. W tych segmentach produkcji KOVOSVIT MAS jest jednym z sześciu światowych producentów, którzy produkują tego typu maszyny hi-tech.

Strategia handlowa i działania KOVOSVIT MAS

Do kluczowych rynków zbytu należą Republika Czeska i Słowacja. Za granicą są to Wspólnota Państw Niezależnych (WPN) i Polska. W 2012 roku założono w Rosji wspólne przedsiębiorstwo OOO MTE KOVOSVIT MAS. Rozwój nowych terytoriów zbytu i inne działania rynkowe ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji w UE, a dalej na Indie, Chiny, Turcję i Amerykę.

Jeśli chodzi o strukturę zleceń i poddostaw KOVOSVITU MAS, to ok. 20 % zmierza do przemysłu samochodowego, 20 % do energetyki, natomiast 50 % do innych gałęzi maszynowych, a więc przemysłu wydobywczego, zbrojeniowego i kolejowego. W 2012 roku udało się zrealizować interesujące zlecenia w przemyśle wydobywczym, w produkcji obrabiarek i energetyce.

W 2013 roku na Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie spółka KOVOSVIT MAS zdobyła Złoty Medal w kategorii innowacji.

Zatrudnienie w KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS jest jednym z największych pracodawców w regionie Czech Południowych. Obecnie ma prawie 810 pracowników. Od 2011roku spółka podniosła liczbę pracowników o blisko 200 osób.

Odpowiedzialność społeczna KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS nawiązuje do tradycji Tomáša Bati, założyciela firmy, który poprzez swoje zaangażowanie społeczne prowadził działania dla dobra regionu oraz swoich pracowników.

KOVOSVIT MAS tradycyjnie uczestniczy we wspieraniu imprezy z historycznym przesłaniem – Spotkań Taborskich. Spółka KOVOSVIT MAS traktuje Spotkania Taborskie jako ważne wydarzenie kulturalne o charakterze ponadgranicznym i dlatego stała się jej partnerem generalnym. Działalność społeczna i strategia KOVOSVIT MAS, będącego największym pracodawcą w regionie, celuje w samo centrum życia kulturalnego w regionie taborskim.

Spółka KOVOSVIT MAS dalej wspiera konkretne projekty z zakresu kultury, sportu, filantropii oraz inne potrzebne inicjatywy. W ten sposób ma swój wkład w podnoszenie stopy życiowej mieszkańców oraz rozwoju regionu. KOVOSVIT MAS uważa działalność pro publico bono za nieodłączną cechę działalności biznesowej.

W ostatnich latach KOVOSVIT MAS przeznaczył niemałą objętość funduszy na różne projekty, lokalne imprezy kulturalne i festiwale, jak np. Festiwal Wina, Reprezentacyjne Święto Piwa, zakup skalpelu radiochirurgicznego wraz z dodatkowym sprzętem dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Tábor. Do wspieranych organizacji non profit należą Cheiron T, o.p.s., Fokus Tábor, Hospicjum Domowe Jordán, o.p.s., Centrum Rodzicielskie Radost, o.s. i Centrum Kaňka. W sferze sportowej od wielu lat otrzymują od KOVOSVITU pomoc finansową FC MAS Táborsko, TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s., TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, klub pływacki i TJ Vodní stavby Tábor oraz klub atletyki.

KOVOSVIT MAS szanuje swoich pracowników i dlatego organizuje dla nich oraz ich rodzin imprezy tematyczne. Należy do nich np. dzień sportowy o nazwie KOVÁK CUP, Spotkania Mikołajkowe, bal firmowy oraz Dzień Otwarty z bogatym programem także dla szerokiej publiczności. Nadal zamierza iść w tym kierunku.

Wizja spółki

KOVOSVIT MAS chce przede wszystkim odpowiadać na potrzeby klienta i być firmą prokliencką. W celu osiągnięcia tej strategii preferuje możliwość zaoferowania klientowi kompletnego serwisu i rozwiązania obejmującego nie tylko sprzedaż maszyny, ale też przygotowanie technologii, serwis, finansowanie i zarządzanie produkcją.

Spółka KOVOSVIT MAS jest producentem obrabiarek z długoletnią tradycją. Jest laureatem wielu nagród za wkład techniczny w rozwój obrabiarek w Republice Czeskiej. Jego asortyment produkcyjny przeznaczony jest przede wszystkim dla poddostawców w przemyśle samochodowym, energetycznym, lotniczym i maszynowym. Oferuje klientom kompleksowe usługi, indywidualne rozwiązania, elastyczność, wyroby najwyższej jakości oraz odpowiedni serwis. KOVOSVIT MAS zarówno w przeszłości, jak i obecnie, stawia sobie za cel budowanie trwałych i długoletnich relacji ze swoimi pracownikami, klientami i partnerami, co zapewnia ciągły rozwój spółki.