MACHINE YOUR FUTURE

Odpowiedzialność społeczna

 

KOVOSVIT MAS jest firmą odpowiedzialną społecznie, która wspiera konkretne projekty w dziedzinie kultury, sportu, spędzania czasu wolnego, jak i filantropii, przyczyniając się tym samym do poprawy poziomu życia obywateli, a także rozwoju regionu.

KOVOSVTI MAS uważa pracę na rzecz dobra publicznego za integralną część działalności.

W ciągu ostatnich lat KOVOSVIT MAS uwolnił znaczące środki finansowe na wspieranie różnych projektów, takich jak: działalność klubu piłkarskiego Spartak MAS, Sezimovo Ústí, zakupienie radiochirurgicznego skalpela wraz z akcesoriami dla ginekologiczno-położniczego oddziału Szpitala Tábor, wspierane lokalnych wydarzeń kulturalnych, festiwalów i innych. Firma chce kontynuować ten trend.