MACHINE YOUR FUTURE

Współpraca

WSPÓŁPRACA ORAZ WSPÓLNE PROJEKTY

Podczas realizacji projektów badawczych i innych współpracujemy z uczelniami i instytutami badawczymi m.in. w zakresie pomiarów twardości, analiz modalnych, deformacji cieplnych, analiz ryzyka, rozwoju węzłów i innych.