FUTURE OF YOUR CASTINGS

Produkcja odlewów

Odlewy produkowane są według poszczególnych kategorii wagowych, rozmiarów i wielkości partii w trzech formierniach:

Formiernia maszynowa– automatyczna linia do formowania

Produkcja na automatycznej linii formierskiej Künkel-Wagner z technologią mieszaniny bentonitu i systemu AIRPRESS plus. Produkcja rdzeni na strzelarkach.

Nadaje się do produkcji większych serii 50 ks – 10.000 ks
Zakres ciężaru  2 kg – 80 kg
Maksymalne wymiary odlewu      800 x 650 x 380 mm
Minimalna grubość ścianki      6 mm
Seryjność  200 ks – 500.000 szt./rok

Formiernia średnia– półautomatyczna linia do formowania

Produkcja przy użyciu technologii mieszaniny samoutwardzalnych furanów przygotowanych przy użyciu urządzeń GUT i FAT.

Nadaje się do produkcji średnich serii  2 szt. – 100 szt.
Zakres ciężaru 100 kg – 1.300 kg
Maksymalne wymiary odlewu      2.400 x 1.200 x 550 mm
Minimalna grubość ścianki     10 mm
Seryjność     20 ks – 1.000 szt./rok

 

Formiernia ciężka– formowanie ręczne

Produkcja przy użyciu technologii mieszaniny samoutwardzalnych furanów przygotowanych przy użyciu urządzeń GUT i FAT.

Nadaje się do produkcji małych serii  1 szt. – 20 szt.
Zakres ciężaru       1.000 kg – 13.000 kg
Maksymalne wymiary odlewu      5.500 x 2.300 x 1.500 mm
Minimalna grubość ścianki      12 mm
Seryjność   10 ks – 200 szt./rok

 

Topialnia      

  • 2 piece kopulaki, wydajność 6 ton/godzinę
  • 2 piece elektryczne o niskiej częstotliwości Siemens, pojemność 2 x 4  tony
  • 1 piec elektryczny o średniej częstotliwości, pojemność 6 ton

Wykańczalnia – śrutowanie odlewów, szlifowanie i apreturowanie

  • Wydajność – maks. 48 ton/dzień
  • Oczyszczarka – Škoda, Schlick, Spencer, PTB, TZB Kovo Staněk
  • Szlifierki proste i kątowe, szlifierki stołowe

Obróbka zgrubna i obróbka

  • 2 maszyny do obróbki zgrubnej - maszyna portalowa, maszyna pozioma

Ekspedycja

  • Pakowanie i składowanie odlewów zgodnie z wymaganiami klienta