FUTURE OF YOUR CASTINGS

System jakości

Aby zagwarantować wysoką jakość, w odlewni został wprowadzony system zarządzania i kontroli jakości zapewniający kontrolę surowców wstępnych, całego procesu produkcji i kontrolę końcową odlewów. Cały proces jest zgodny ze standardami zarządzania kontrolą jakości wg ISO. Odlewnia posiada certyfikat ČSN EN ISO 9001:2016.

W odlewni znajduje się laboratorium materiałów i laboratorium piasku, gdzie są oceniane oraz długoterminowo przechowywane zapisy chemicznych i fizycznych właściwości poszczególnych materiałów i mieszanek. Standardem jest analiza spektrometralna, a także badanie ultradźwiękowe.

Inne oferowane usługi

  • Rozwiązania technologiczne odlewów klientów
  • Kompletna produkcja nowych modeli urządzeń w naszej modelarni przy użyciu technologii CNC
  • Możliwość korzystania z modeli dostarczonych przez klienta i ich dostosowanie do istniejących technologii odlewniczych
  • Obróbka cieplna, wyżarzanie naprężenia wewnętrznego
  • Powlekanie odlewów na życzenie klienta
  • Gwarantowanie składu materiału, chemicznych i fizycznych właściwości żelaza
  • Pełna obróbka odlewów w ramach KOVOSVIT MAS przy użyciu najnowocześniejszych maszyn CNC

Produkcja modeli

  • Produkcja kompletnych urządzeń modelowych ze drzewa, metalu i kombinacji drzewa z metalem, tworzywami sztucznymi i żywicami
  • Naprawy i modyfikacje dostarczonych wzorów modeli zgodnie z życzeniem klienta
  • Produkcja modeli na maszynach CNC