MACHINE YOUR FUTURE

Mas machine monitor

MAS MACHINE MONITOR jest oprogramowaniem umożliwiającym klientowi monitorowanie online wykorzystania czasu maszyny podczas zmiany, a także umożliwia wgląd w historię stanów eksploatacyjnych. Można to wszystko przeprowadzić za pomocą programu do wizualizacji zainstalowanego na komputerze klienta.

Kolejną funkcją jest MAS GSM MONITOR - monitoring wybranych stanów maszyny za pośrednictwem sieci operatora telefonii komórkowej za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na wybrane numery . Pracownik może natychmiast reagować na zdarzenia nawet, jeśli nie jest obecny przy maszynie.

Przykłady wydarzeń - "maszyna pracuje w cyklu", "maszyna jest włączona i nie działa", "maszyna jest w błędzie" lub "maszyna jest wyłączona". Dane te są przetwarzane przez zewnętrzny moduł, a ten wysyła wiadomości do osób odpowiedzialnych za eksploatację maszyny. Podobnie, osoba odpowiedzialna może wysyłać wiadomość SMS, która jest transformowana do maszyny jako polecenie. Na przykład, "praca wykonana - wyłączyć maszynę”.

Zdalna diagnostyka w KOVOSVIT MAS to same korzyści:

 • Skrócenie czasu przestoju maszyny poprzez identyfikację usterki on-line
 • Naprawa lub wyeliminowanie powstałej usterki w jak najkrótszym czasie
 • Optymalizacja pracy maszyny przez wsparcie technologiczne
 • Zapewnienie dodatkowych produktów – raport wykorzystania maszyny i monitoring online za pośrednictwem sieci, monitoring GSM, itp.

MAS GSM MONITOR – funkcje modułu GSM:

 • Za pośrednictwem panelu dotykowego można zdefiniować aż 5 numerów telefonów, które mogą zostać wykorzystane do monitorowania i sterowania maszyny 
 • W każdym numerze telefonu jest możliwe ustawienie wysyłania wiadomości przy zmianie stanu maszyny: 
  • Wysyłanie SMS wyłączone
  • Wysyłanie SMS aktywne przy każdej zmianie
  • Wysyłanie SMS aktywne przy każdej zmianie po upłynięciu ustalonego interwału
  • Wysyłanie SMS tylko przy awarii maszyny lub po otrzymaniu M-kodu użytkownik 
 • Ustawienie przesyłania wiadomości można wykonać dwoma sposobami:
  • Poprzez panel dotykowy
  • Poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer modułu - na przykład komunikat "SMS WŁ" włącza się przesyłanie wiadomości na numer telefonu nadawcy, w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Polecenie jest akceptowane, oczywiście tylko dla określonego numeru telefonu
 • O aktualny stan maszyny można również zapytać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści "STAN“
 • W programie technologicznym, po spełnieniu warunków (np. wykonanie określonej liczby sztuk itp.) może być wołany M-kod użytkownika, który powoduje odesłanie SMS "Przyjęta M-funkcja". SMS wysyłana jest do wszystkich aktywnych numerów telefonów.
 • Poprzez SMS z niektórego zdefiniowanego numeru mogą być sterowane aż 2 sygnały użytkownika. Sygnały te wchodzą za pośrednictwem PLC maszyny do programu technologicznego i mogą być wykorzystywane do różnych działań. W ten sposób można zdalnie sterować zachowaniem maszyny (na przykład zatrzymanie maszyny po zakończeniu aktualnego elementu, zmiana na inny rodzaj elementu itd.)

MAS MACHINE MONITOR – Raport wykorzystania maszyny i monitorowania online za pośrednictwem sieci:

 • Podstawą jest serwerowy program, który monitoruje stan aż 5 maszyn. Poszczególne maszyny są podłączone do serwera poprzez sieć Ethernet. Serwer okresowo (zwykle 1 sek.) określa stan każdej maszyny i przy wykryciu zmiany układa znacznik czasu i kod stanu do wybranego pliku odpowiedniej maszyny.
 • Aby wyświetlić stan maszyn, używany jest program klienta, który pobiera pliki serwera i wyświetla je. Program klienta można uruchomić na innym komputerze w sieci LAN, a do dostępu do plików wykorzystać katalog. W ramach LAN może być uruchomionych kilka programów klienta.
 • Program klienta posiada następujące własności:
  • Wyświetlenie aktualnego stanu maszyny w ustawionym czasie, wyświetlenie procentowego wykorzystania w danym interwale.
  • Przeglądanie historii wykorzystania maszyny z przedstawieniem wykorzystania procentowego w danym przedziale.

Możliwe inne funkcje: 

 • Rozszerzenie liczby monitorowanych maszyn 
 • Wysyłanie wiadomości e-mail przy zmianie stanu maszyny 
 • Szczegółowe statystyki dla wybranych maszyn 
 • Możliwość wydruku