MACHINE YOUR FUTURE

Zdalna diagnostyka

  • Najszybsza techniczna i technologiczna obsługa klienta
  • Bezpośredni kontakt "on-line" z maszyną klienta 
  • Analiza stanu i roboczego wykorzystania maszyny
  • Tanie i niezawodne rozwiązanie techniczne
  • Doświadczony zespół diagnostyków i inżynierów aplikacyjnych - technologów

Zdalna diagnostyka to analiza stanu maszyny przez sprcjalistę – diagnostyka Kovosvit MAS, za pośrednictwem oprogramowania komunikacyjnego dostarczanego przez producenta danego systemu sterującego maszyny. Za pomocą oprogramowania komunikacyjnego, zdalnie (głównie za pośrednictwem Internetu) udostępnia się ekran i menu dialogowe systemu sterującego. Oprogramowanie komunikacyjne samo nie zawiera żadnych narzędzi diagnostycznych. Diagnostyk zdalnie wykorzystuje wewnętrzne diagnostyczne możliwości systemu sterującego.

Do komputera diagnostyka jest udostępniany ekran i menu dialogowe CNC na dowolną odległość. Diagnostyk nie monitoruje tylko aktualnego stanu maszyny za pomocą ekranu, ale za pomocą klawiatury swojego komputera steruje menu CNC, obustronnie przekazuje praktycznie wszystkie dane i za pomocą funkcji CHAT prowadzi dialog z obsługą. Analizując usterki maszyny, diagnostyk używa wszystkich funkcji diagnostycznych zintegrowanych w CNC.

Głównym powodem korzystania z tej funkcji jest uzyskanie rzeczywistych danych dotyczących stanu maszyny natychmiast po tym, co klient zgłosi usterkę. Eliminuje się w ten sposób niedokładną pisemną lub ustną interpretację klienta, mogącą odwrócić uwagę serwisu od rzeczywistych przyczyn. Analiza usterki może nastąpić przez przeszkolonego diagnostyka, niezwłocznie po jej powstaniu. Diagnostyk także może mieć wpływ na dane CNC, a tym samym powstrzymać lub optymalizację całkowicie usunąć.

Celem zdalnej diagnostyki jest skrócenie czasu wyłączenia maszyny, a czynność serwisu jest już dokładnie ukierunkowana. Oznacza to dla klienta w szczególności ograniczenie strat wynikających z wyłączania maszyny.